İletişimi Kolaylaştıran Yollar

Günümüzde iletişimi kolaylaştıran faktörler arasında telefon ve cep telefonu gibi insanlar arası ve kitleler arası iletişimi dolayımlayan araçlar ile televizyon ve radyo gibi yarı dolayımlayan elektronik araçları, bir yandan yazılı iletişimin önemini azaltırken, diğer yandan sözlü tarihe olan ihtiyacı artırmıştır. Bunun sebebi de iletişim araçlarıyla iletilen bilgilerin izlerinin basit bir şekilde yok olması, kaybolması bu araçlarla gerçeğin gizlenmesinin ve değiştirilmesinin kolay olmasıdır.

İletişimi Kolaylaştıran Yollar

Görüntülerimizi Paylaşmaya Başladık

Görüntülü konuşma özelliği iletişimi kolaylaştıran etkenler arasında hiç kuşkusuz önemli bir yer tutuyor. Geçmiş yıllarda insanların duygu durumları, neler yaptıkları hakkında bilgilenmek için büyük uğraşlar çekerken e-mailler ile bu açığı kapattık. Cep telefonlarıyla birlikte seslerini duyar olduk. Bir zaman sonra aramızda kilometrelerce mesafe olan yakınlarımızı anlık görüntülerle kendi telefonlarımızda izlemeye başladık.

Manevi Değerlerimizi Hüsranla İzledik

İletişimin getirdiği kolaylıkların yanında bizden manevi yanı yüksek histerilerimizi götürdü. Yollarını gözlediğimiz mektupların yerlerini dolduran e-mail veya kısa mesajların beraberinde getirdikleri rahatlamanın keyfini sürerken insani duygularımızın bir tarafını muhafaza edemeyişimizi hüsranla izledik. Eskiden yıllar içinde tükettiklerimizi bugün birkaç aya kalmadan bitirmeye başladık.

Avukat Olmak İçin Nelere Sahip Olmalısınız?

Hukuk fakültesi mezun olan avukat adaylarının mesleklerinin icra edebilmeleri için baroya kaydolmaları zorunludur. Genellikle bulundukları illerin barolarına kaydolurlar. Avukat işi sadece işi sadece dava takip etmek değil aynı zamanda kişilerin danışmanlıklarını, arabulurcuk veya hakemlik görevlerini de üstlenir. Avukatın özellikleri nelerdir?  sorusunu ise mahkemeyi ikna etmek, kişi suçlu olarak gösterildiğinde bu iddiaları profesyonel bir şekilde bertaraf etmeye çalışmaktır. Avukatlık olmak için gereken şartlar bunlar sınırlı değil tabi.

Avukat Olmak İçin Nelere Sahip Olmalısınız?

Avukat Olmak İçin Neler Gerekli?

Avukat olmak için neler yapmalıyız? Avukatlık mesleği, avukatlık kanununda kamu hizmeti olan serbest bir meslek olarak tanımlanmaktadır. Bir taraftan bazı hak ve yetkileriniz var diğer taraftan serbest meslek yapıyorsunuz. O yüzden serbest meslekte kişisel özellikleriniz ön plana çıkar.

İkna Kabiliyeti Önemli

İkna KaniliyetiHer meslek gibi avukatlık mesleğini de severek yapmak gerek. Her şeyden önce ağır sorumluluk gerektiren bir iş. Avukatların sahip olması gereken özelliklerin en başında ikna kabiliyeti gelir. Güzel bir diksiyon ve konuşma tarzı da ikna kabiliyetinize kaynak sağlayabilir. Davalarınızda müvekkilinizin yargılandığı olayı iyi bir araştırmadan geçirerek iyi çözümlemeler yapılabilmelidir.

Avukatlıkta Önemli Kitaplar

Her meslekte hatta hayatında her alanında olduğu avukatlık mesleğinde de kitabın çok önemli bir yeri var. Peki, iyi bir avukat olmak için hangi kitapları okumak gerekli? Hukuk Felsefesinin Eleştirisi – Hegel Roma Hukukunun Güncelliği- Villey, Suç Ve Ceza – Dostoyevski, Tutunamayanlar – Oğuz Atay, Kar – Orhan Pamuk.

4 Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı

Çalışanların aile bütçesinde, gıda alışverişine ağırlık vermiş olması nedeniyle yaş sebze, ekmek ve diğer gıda alışverişlerinde elverişsiz hava şartları ve diğer nedenlerden dolayı zam yapılmak durumunda kalınmıştır. Bu zamlar nedeniyle, geçim şartları olumsuz etkilenmiş ve zorlaşmıştır.

4 Kişilik Bir Ailenin Açlık SınırıZorlaşan geçim şartları, aile geçindiren çalışanları ve emeklileri de olumsuz etkilemiştir. Ancak asgari ücretin 2016 yılında, artması ve 1300 Türk Lirasına yükselmiş olması, işçi ücretlerine, emeklilere ve çalışan memurlara olumlu etki etmiştir.

Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

Türk-İş tarafından bir ailenin bir ay içinde ki harcamalarını öğrenmek amacıyla araştırmalar yapıldı. Bu araştırma sonucunda dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gıda harcamaları açlık sınırı olarak belirlendi. Ulaşım, eğitim, sağlık ve bunun gibi mecburi ve yapılması şart olan harcamaların yoksulluk sınırı olarak belirlendi.

Açlık SınırıYapılan araştırmalara göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1447,20 (bin dört yüz kırk yedi lira yirmi kuruş) Türk Lirası olarak belirlendi.

Aynı araştırmayla yoksulluk sınırı da belirlendi. 4714 (dört bin yedi yüz on dört) Türk Lirası olarak belirlendi.

Araştırma sadece aile değil bireysel harcamalar konusunda da araştırmalar yaptı. Çalışan bir kişinin yaş sebze, ulaşım, gıda, sağlık ve ulaşım gibi ihtiyaçları için bir aylık harcamasının 784 (yedi yüz seksen dört) Türk Lirası olarak belirlendiği söylenmiştir.